Default Image

Funeral of Emrys Evans in Llanrwst

By Bryan Weaver | 13/03/2017

The funeral of Emrys Evans, Nant Conwy RFC stalwart and former Drover: 

From the Nant Conwy RFC website:

Preifat i'r teulu'n inig yn y bore ond yna, cynhelir Gwasanaeth Cofio cyhoeddus yng Nghapel Seion, Llanrwst am 1.00 o'r gloch brynhawn Llun, 20fed Mawrth 2017.

Derbynnir rhoddion tuag at: Ty Gobaith ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Gofynnir i bawb a fydd yn bresennol wisgo gwisg anffurfiol.

A public service of remembrance for Emrys will be held at Seion Chapel, Llanrwst at 1.00 pm next Monday afternoon 20th March.

Attendees to wear informal attire please.

Donations gratefully accepted towards: Air Ambulance Wales and Ty Gobaith.

Any further details of the arrangements will be added to this page when available.


Latest News

Chem Dry
llys cennen
Llandovery Dental Practice