Mrs Ann Williams

It is with a feeling of great sadness and loss that as a club we have to report the passing of Mrs Ann Williams after a short illness. Ann was a loyal supporter and sponsor of Llandovery RFC who had a long-standing family association with the club. Her husband, the late Dr Tyssul Williams was a former president of the club, whilst her son-in-law Handel is the current club president. Both of Ann’s sons Gareth and ex-international Aled played for the club whilst two of Ann’s grandsons, Daniel and Rhodri are part of the current Llandovey 2nds squad. She will be sorely missed by her many friends and our sympathy is extended to her children Margaret, Linda, Gareth and Aled and all her wider family.

Gyda theimlad o dristwch a cholled fawr mae’n rhaid i ni fel clwb adrodd am golled Mrs Ann Williams ar ôl salwch byr. Roedd Ann yn gefnogwr a noddwr ffyddlon o Glwb Clwb Rygbi Llanymddyfri gyda chysylltiad teuluol hir sefydlog â’r clwb. Roedd ei gŵr, y diweddar Dr Tyssul Williams yn gyn-lywydd y clwb, tra bod ei mab-yng-nghyfraith Handel yn llywydd presennol y clwb. Chwaraeodd dau fab ​​Ann, Gareth a chyn-chwaraewr rhyngwladol Aled i’r clwb tra bod dau o’i ŵyrion, Daniel a Rhodri yn rhan o garfan bresennol 2il dîm Llanymddyfri. Mi fydd Ann yn golled fawr i’w ffrindiau niferus ac estynnir ein cydymdeimlad i’w phlant Margaret, Linda, Gareth ac Aled a’i theulu ehangach i gyd.

TEAM P W D L PF PA PTS
Cardiff 16 13 0 3 396 243 61
Carmarthen Quins 17 10 3 4 372 278 54
Aberavon 16 11 0 5 371 272 53
Llandovery 16 9 2 5 344 285 48
Pontypridd 18 10 0 8 394 376 47
Merthyr 18 8 0 10 362 374 44
RGC 1404 17 8 1 8 409 381 43
Newport 15 7 0 8 294 278 37
Swansea 17 7 0 10 246 292 35
Llanelli 15 6 0 9 293 412 27
Ebbw Vale 17 4 2 11 283 351 27
Bridgend Ravens 18 3 0 15 271 493 19