Recordings 2016

 

Interview date for Nigel Clarke: 25 October 2016

 

Interview date for Justin Davies: 25 October 2016

 

Interview date for Gina Deering: 25 October 2016

 

Interview date for Ivor Jackson: 25 October 2016

 

Interview date for Peter Rees: 25 October 2016

 

Interview date for Gareth Salt: 25 October 2016

 

Interview date for Dr Rob Salt: 25 October 2016

 

Interview date for Dai Thomas: 25 October 2016

 

Interview date for Rob Walters: 25 October 2016